Лінгвокультурологічні особливості тендерно маркованих ФО

dc.contributor.authorЛебеденко, Ю. М.
dc.date.accessioned2019-02-04T11:25:17Z
dc.date.available2019-02-04T11:25:17Z
dc.date.issued2017
dc.description.abstractСтаття присвячена аналізові гендерно маркованих фразеологічних одиниць. Рефлексія гендеру в мові здійснюється з лінгвокультурологічних позицій, що передбачають ідентифікацію фемінності та маскулінності як етнокультурних концептів, які формують світовідчуття і є результатом пізнавальної діяльності українського народу. Статья посвящена анализу гендерно маркированных фразеологических единиц. Рефлексия гендера в языке осуществляется с лингвокультурологических позиций, предусматривающих идентификацию феминности и маскулинности как этнокультурных концептов, формирующих мироощущение и является результатом познавательной деятельности украинского народа. The article is devoted to the analysis of gender-marked phraseological units. Gender reflection in the language is carried out from the linguistic and culturological positions that provide for the identification of femininity and masculinity as ethno-cultural concepts that form the world perception and is the result of the cognitive activity of the Ukrainian people.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationЛебеденко Ю. М. Лінгвокультурологічні особливості тендерно маркованих ФО / Ю. М. Лебеденко // STUDIA SLOBOZHANICA : вісн. вист.-музейного центру. Слобожанський гуманітарій - 2017 : матеріали Міжнар. наук.-метод. конф., Харків, 3 берез. 2017 р. / Харк. нац. техн. ун-т сіл. госп. імені П. Василенка. – Харків : ХНТУСГ, 2017. – Вип. 3. – С. 235–242.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttp://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/2029
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherХарківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка (ХНТУСГ)uk_UA.UTF-8
dc.subjectукраїнська моваuk_UA.UTF-8
dc.subjectлінгвокультурологіяuk_UA.UTF-8
dc.subjectконцептосфераuk_UA.UTF-8
dc.subjectстереотипиuk_UA.UTF-8
dc.subjectфразеологізмиuk_UA.UTF-8
dc.subjectукраинский языкuk_UA.UTF-8
dc.subjectлингвокультурологияuk_UA.UTF-8
dc.subjectконцептосфераuk_UA.UTF-8
dc.subjectстереотипыuk_UA.UTF-8
dc.subjectфразеологизмыuk_UA.UTF-8
dc.subjectUkrainian languageuk_UA.UTF-8
dc.subjectlinguistic culturologyuk_UA.UTF-8
dc.subjectconcept sphereuk_UA.UTF-8
dc.subjectstereotypesuk_UA.UTF-8
dc.subjectidiomsuk_UA.UTF-8
dc.titleЛінгвокультурологічні особливості тендерно маркованих ФОuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeЛингвокультурологические особенности тендерно маркированных ФЛuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeLinguo-culturological features of gender-marked FLuk_UA.UTF-8
dc.typeConference proceedingsuk_UA.UTF-8
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Лебеденко Ю. М. .pdf
Розмір:
460.86 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: