Бойове мистецтво як засіб духовного і фізичного виховання молоді

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Всесвітнє наукове ноосферно-онтологічне товариство; Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди; Асоціація російськомовних вчених штату Масачусетс, м. Бостон, США
Анотація
У статті порушено тему бойового мистецтва як засібу духовного і фізичного виховання молоді. Концепція Нової української школи наголошує на тому, що кожна дитина цілком неповторна й індивідуальна, унікальна від природи й талановита. А отже місія Нової української школи полягає в тому, щоб організовувати допомогу школярам, розкривати й розвивати їхні здібності й таланти на основі партнерства між педагогами, батьками й учнями. В статье поднята тема боевого искусства как средства духовного и физического воспитания молодежи. Концепция Новой украинской школы подчеркивает, что каждый ребенок совершенно неповторим и индивидуален, уникален от природы и талантлив. А значит, миссия Новой украинской школы состоит в том, чтобы организовывать помощь школьникам, раскрывать и развивать их способности и таланты на основе партнерства между педагогами, родителями и учениками.The article raises the topic of martial art as a means of spiritual and physical education of young people. The article raises the topic of martial arts as a tool for the spiritual and physical education of young people. The concept of the New Ukrainian School emphasises that each child is completely unique and individual, unique by nature and talented. Consequently, the mission of the New Ukrainian School is to organise assistance to pupils, to discover and develop their abilities and talents through a partnership between teachers, parents, and pupils.
Опис
Ключові слова
бойове мистецтво, духовне виховання, фізичне виховання, молодь, боевое искусство, духовное воспитание, физическое воспитание, молодежь, martial arts, spiritual education, spiritual education, young people
Цитування
Рибалко Л. С. Бойове мистецтво як засіб духовного і фізичного виховання молоді / Л. С. Рибалко, Д. С. Іванов // Духовно-інтелектуальне виховання і навчання молоді в ХХІ столітті : міжнар. кол. монографія / Всесвіт. наук. ноосферно-онтолог. тов-во, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Асоц. рос. вчених штату Масачусетс [та ін.] ; за заг. ред. В. П. Бабича, Л. С. Рибалко. – Харків : ВННОТ, 2019. – С. 372–375.