СФЕРА, ОРИСФЕРА, ЕКВІДИСТАНТНА ПОВЕРХНЯ ТА ГЕОМЕТРІЯ НА НИХ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-11-03
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У науково-дослідній роботі були розглянуті зміст таких понять як «сфера», «орисфера», «еквідистантна поверхня». У тезах освітлюються основні теореми орисфер, основні властивості еквідистант та їх доведення, теореми евідистаної поверхні. The content of such concepts as «sphere», «orisphere», «equidistant surface» were considered in the research work. The theses explain the main theorems of oryspheres, the main properties of equidistants and their proofs, the theorems of the evidential surface.
Опис
Ключові слова
сфера, орисфера, еквідистанта, еквідистантна поверхня, sphere, orisphere, equidistant, equidistant surface
Цитування
Єфімова К. В. Сфера, орисфера, еквідистантна поверхня та геометрія на них / К. В. Єфімова, І. Т. Сіра // Наумовські читання : зб. тез доп. учасників XX Всеукр. наук.-метод. конф. здобувачів вищ. освіти та молодих вчених, присвяч. 300-річчю з дня народж. Г. С. Сковороди, Харків, 3–4 листоп. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. А. Жерновникової]. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 169–173.