ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ В КИТАЙСЬКІЙ НАРОДНІЙ РЕСПУБЛІЦІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-03-16
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації проаналізовано професійну самореалізацію вчителів музики у Китаї. Визначено, що це безперервний процес співпраці, який включає в себе дослідження, технології та культурну обізнаність особистості. На основі врахування цих особливостей учителі в Китаї можуть удосконалювати свої знання, навички, досвід, розвиватися в професійно-особистісному плані. The article analyses the professional self-realisation of music teachers in China. It is determined that this is a continuous process of cooperation, which includes research, technology and cultural awareness of the individual. Based on these features, teachers in China can improve their knowledge, skills, experience, and develop professionally and personally.
Опис
Ключові слова
професійна самореалізація, вчителі музики, китайська освіта, professional self-realisation, music teachers, Chinese education
Цитування
Ян Ян. Особливості професійної самореалізації вчителя музики в Китайській Народній Республіці / Ян Ян // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали VIІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 16–18 берез. 2023 р. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 173–175.