Специфіка розробки дидактичних матеріалів для формування медіаграмотності школярів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-11
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
В статті розглянуто використання дидактичних медіаматеріалів, що розроблені із урахуванням вікових особливостей школярів, які нададуть змогу забезпечити активну включеність учнів різної вікової категорії до процесу аналізу інформації й сприятимуть виробленню механізмів образного та критичного мислення, оволодінню компетенцією критично оцінювати медіатексти. The article considers the use of didactic media materials developed with taking into account the age characteristics of students, which will provide an opportunity to ensure active involvement of students of different age groups in the process of analysis information and will contribute to the development of mechanisms of imaginative and critical thinking, mastering the competence to critically evaluate media texts.
Опис
Ключові слова
дидактичні матеріали, формування медіаграмотності, медіаматеріали, didactic materials, formation of media literacy, media materials
Цитування
Воробйова Н. Специфіка розробки дидактичних матеріалів для формування медіаграмотності школярів / Н. Воробйова, В. Андрієвська // Інноваційні педагогічні технології в цифровій школі : тез доп. учасників IV Всеукр. (з міжнар. участю) наук.-практ. конф. молод. учених, Харків, 11–12 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2022. – С. 49–50.