ОСОБЛИВОСТІ ТРУДОВОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ ПОРУШЕННЯМИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації досліджено особливості трудового виховання учнів з інтелектуальними порушеннями. Процеc cоцiалiзацiї школярiв з інтелектуальними порушеннями передбачає уcпiшну пiдготовку їх до cамоcтiйного життя, поcильної дiяльноcтi та учаcтi в cуcпiльному життi, їхньому cамовизначеннi. Cаме такi завдання поcтають перед cпецiальними закладами, де навчаютьcя та виховуютьcя, отримують профеciйно-трудовi знання та навички дiти з порушеннями інтелектуального розвитку. Зазначено, що трудове виховання займає провідне місце в системі корекційної роботи і допомагає в реабілітації та соціальної адаптації учнів з обмеженими можливостями здоров'я. The publication examines the peculiarities of labor education of students with intellectual disabilities. The process of socialization of schoolchildren with intellectual disabilities involves their successful preparation for independent life, social activities and learning in community life, their self-determination. Such tasks are assigned to special institutions where children with intellectual disabilities study and receive professional work knowledge and skills. It is noted that labor education occupies a leading place in the system of correctional work and helps in the rehabilitation and social adaptation of students with limited health opportunities.
Опис
Ключові слова
трудове виховання, інтелектуальні порушення, діти з особливими потребами, соціалізація дітей, корекційна робота, магістерські роботи, labor education, intellectual disabilities, children with special needs, socialization of children, correctional work, master's theses
Цитування
Сендецький В. А. Особливості трудового виховання учнів з інтелектуальними порушеннями / В. А. Сендецький // Використання ресурсів позашкільної освіти у процесі соціалізації дітей з особливими освітніми потребами : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. Ю. Д. Бойчука]. – Харків, 2021. – С. 161–164.