Організація інтегрованого навчання з музичного мистецтва як психолого-педагогічна проблема

dc.contributor.authorЖуков, В. П.
dc.date.accessioned2018-10-16T07:56:21Z
dc.date.available2018-10-16T07:56:21Z
dc.date.issued2017-04-11
dc.description.abstractУ тезах висвітлено проблему підвищення ефективності навчання музичному мистецтву учнів основної школи на засадах дидактичної інтеграції дисциплін художньо-естетичного циклу. Розкрито суть інтегрованого навчання, дидактичної інтеграції. Проаналізовано співвідношення понять «інтегроване навчання» та «міжпредметні зв’язки». Виявлено особливості організації інтегрованого навчання музичному мистецтву як виду діяльності, який передбачає не тільки комплексний вплив різних видів мистецтв, але й взаємодію структурних елементів художньо-естетичних дисциплін (мети, змісту, форм, методів та засобів навчання). В тезисах освещена проблема повышения эффективности обучения музыкальному искусству учащихся основной школы на основе дидактической интеграции дисциплин художественно-эстетического цикла. Раскрыта суть интегрированного обучения, дидактической интеграции. Проанализировано соотношение понятий «интегрированное обучение» и «межпредметные связи». Выявлены особенности организации интегрированного обучения музыкальному искусству как вида деятельности, который предусматривает не только комплексное воздействие различных видов искусств, но и взаимодействие структурных элементов художественно-эстетических дисциплин (цели, содержания, форм, методов и средств обучения). The article is dedicated to the problem of improving the efficiency of secondary school pupils’ training the musical art on the basis of didactic integration of the disciplines of artistic and aesthetic cycle. The essence of integrated training and didactic integration has been defined. The correlation of the concepts «integrated training» and «interdisciplinary communication» has been analyzed. The peculiarities of the organization of integrated training the musical art as a kind of activity, that denotes the combined influence of different kinds of art and interaction of the structural elements of artistic and aesthetic disciplines (goals, content, forms, methods and means of education), have been revealed.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationЖуков В. П. Організація інтегрованого навчання з музичного мистецтва як психолого-педагогічна проблема / В. П. Жуков // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів : теорія і практика : матер. ІІ міжнар. наук-практ. конф., 11 квіт. 2017 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; [редкол. : О. А. Андрущенко (голов. ред.) та ін.]. – Харків : Стиль-Издат, 2017. – С. 101–104.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttp://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/1736
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherХНПУ імені Г. С. Сковороди, Стиль-Издатuk_UA.UTF-8
dc.subjectінтегративний підхідuk_UA.UTF-8
dc.subjectінтегроване навчанняuk_UA.UTF-8
dc.subjectдидактична інтеграціяuk_UA.UTF-8
dc.subjectміжпредметні зв’язкиuk_UA.UTF-8
dc.subjectмузичне мистецтвоuk_UA.UTF-8
dc.subjectучніuk_UA.UTF-8
dc.subjectосновна школаuk_UA.UTF-8
dc.subjectаспірантські роботиuk_UA.UTF-8
dc.subjectинтегративный подходuk_UA.UTF-8
dc.subjectинтегрированное обучениеuk_UA.UTF-8
dc.subjectдидактическая интеграцияuk_UA.UTF-8
dc.subjectмежпредметные связиuk_UA.UTF-8
dc.subjectмузыкальное искусствоuk_UA.UTF-8
dc.subjectученикиuk_UA.UTF-8
dc.subjectосновная школаuk_UA.UTF-8
dc.subjectаспирантские работыuk_UA.UTF-8
dc.subjectintegrative approachuk_UA.UTF-8
dc.subjectintegrated learninguk_UA.UTF-8
dc.subjectdidactic integrationuk_UA.UTF-8
dc.subjectinterpersonal relationsuk_UA.UTF-8
dc.subjectmusical artuk_UA.UTF-8
dc.subjectstudentsuk_UA.UTF-8
dc.subjectelementary schooluk_UA.UTF-8
dc.subjectpost-graduate worksuk_UA.UTF-8
dc.titleОрганізація інтегрованого навчання з музичного мистецтва як психолого-педагогічна проблемаuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeОрганизация интегрированного обучения по музыкальному искусству как психолого-педагогическая проблемаuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeOrganization of integrated education in the art of music psychological and pedagogical problemuk_UA.UTF-8
dc.typeConference proceedingsuk_UA.UTF-8
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Жуков В. П. .pdf
Розмір:
1.46 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: