Моніторинг якості освітніх послуг у закладі загальної середньої освіти

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У дослідженні уточнено суть понять «якість», «освітня послуга», визначено особливості організації моніторингу якості освітніх послуг у закладі загальної середньої освіти. На діагностичних засадах розроблено комплексноцільову програму з удосконалення моніторингу якості освітніх послуг, проведено її експертизу та надано рекомендації з реалізації в практику роботи. The study specified the essence of the concepts "quality", "educational service", determined the specifics of the organization of monitoring the quality of educational services in a general secondary education institution. On the basis of diagnostics, a comprehensive and targeted program for improving the monitoring of the quality of educational services was developed, its examination was carried out, and recommendations were provided for its implementation in work practice.
Опис
Ключові слова
якість, освітні послуги, моніторинг, заклад загальної середньої освіти, критерії, показники, quality, educational services, monitoring, institution of general secondary education, criteria, indicators
Цитування
Олійник О. В. Моніторинг якості освітніх послуг у закладі загальної середньої освіти : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 073 Менеджмент / О. В. Олійник ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. наук. основ упр. – Харків, 2022. – 56 с. : табл.
Колекції