Синергія кваліметрії та педагогічної діагностики у визначенні якості мистецької освіти

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-06-21
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський Обласний організаційно-методичний центр культури і мистецтва, ТОВ «Друкарня Мадрид»
Анотація
В доповіді досліджено застосування методів кваліметрії та педагогічної діагностики у визначенні якості мистецької освіти. Визначено основні категорії наукового апарату освітньої кваліметрії. Охарактеризовано етапи процедури оцінювання освітньої кваліметрії. Обґрунтовано методологічна значущість кваліметрії освіти, яка на думку автора, полягає в принциповій можливості виявляти якість об’єктів освітніх систем, нематеріальних за своєю природою, одним кількісним показником, незважаючи на множинність властивостей і ознак. В докладе исследовано применение методов квалиметрии и педагогической диагностики в определении качества художественного образования. Определены основные категории научного аппарата образовательной квалиметрии. Охарактеризованы этапы процедуры оценки образовательной квалиметрии. Обоснованно методологическая значимость квалиметрии образования, которая, по мнению автора, заключается в принципиальной возможности выявлять качество объектов образовательных систем, нематериальных по своей природе, одним количественным показателем, несмотря на множественность свойств и признаков. The report explores the methods of qualimetry and pedagogical diagnostics in determining the quality of art education. The main categories of scientific apparatus of educational qualimetry are defined. The stages of the procedure for assessment of educational qualimetry are described. The methodological significance of education qualimetry is substantiated. It makes it possible to detect the quality of educational system objects with one quantitative measure, despite the multiplicity of properties and features.
Опис
Ключові слова
мистецька освіта, якість освіти, кваліметрія, педагогічна діагностика, художественное образование, качество образования, квалиметрия, педагогическая диагностика, art education, the quality of education, qualimetry, pedagogical diagnostics
Цитування
Матвєєва О. О. Синергія кваліметрії та педагогіічної діагностики у визначенні якості мистецької освіти / О. О. Матвєєва // Традиційна культура в умовах глобалізації: синергія традиції та інновації : матеріали наук.-практ. конф., Харків, 21–22 черв. 2019 р. / Упр. культури і туризму Харків. обл. держ. адмін., Харків. обл. орг.-метод. центр культури і мистецтва ; [редкол.: Л. Г. Омельченко, О. Г. Бугайченко, Н. М. Роман]. – Харків : Друкарня Мадрид, 2019. – С. 185–187.