ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК САМООБСЛУГОВУВАННЯ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З ЗАТРИМКОЮ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ ШЛЯХОМ ЗАСТОСУВАННЯ ІГРОВОЇ ТЕРАПІЇ

dc.contributor.authorБлінова, Т. А.
dc.date.accessioned2024-04-01T15:00:06Z
dc.date.available2024-04-01T15:00:06Z
dc.date.issued2023
dc.description.abstractУ статті проаналізовано важливість та ефективність оволодіння соціально-побутовими навичками дітей із затримкою психічного розвитку шляхом використанням ігрової терапії. Формування навичок самообслуговування є важливим напрямком загального розвитку дітей із затримкою психічного розвитку для забезпечення успішної інтеграції та адаптації дитини з ЗПР у соціумі. Ігри з формування навичок самообслуговування сприяє розвитку психічних процесів, мовлення, психомоторики, формуванню уявлень про навколишній світ, особистісному зростанню дітей тощо. Зазначено, що для успішної реалізації цього напряму корекційно-розвиткової роботи важливим є врахування індивідуальних особливостей кожної дитини, взаємодія фахівців закладу освіти та їхня співпраця з батьками учнів. The article analyses the importance and effectiveness of mastering the social and everyday skills of children with mental retardation through the use of play therapy. The development of self-care skills is an important area of the overall development of children with mental retardation to ensure the successful integration and adaptation of a child with mental retardation in society. Self-care skills games promote the development of mental processes, speech, psychomotor skills, formation of ideas about the world around them, personal growth of children, etc. It is noted that for the successful implementation of this area of correctional and developmental work, it is important to take into account the individual characteristics of each child, the interaction of specialists of the educational institution and their cooperation with parents of students.
dc.identifier.citationБлінова Т. А. Формування навичок самообслуговування у дітей старшого дошкільного віку з затримкою психічного розвитку шляхом застосування ігрової терапії / Т. А. Блінова // Система освіти і виховання дітей з особливими освітніми потребами: досвід минулого – погляд у майбутнє : до 85-річчя акад. В. І. Бондаря [Електронне видання] : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2023. – С. 342–346.
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/14518
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
dc.subjectформування соціально-побутових навичок
dc.subjectігрова терапія
dc.subjectкорекційна робота
dc.subjectсоціалізація
dc.subjectпедагогічна взаємодія
dc.subjectдіти з особливими освітніми потребами
dc.subjectмагістерські роботи
dc.subjectformation of social and household skills
dc.subjectplay therapy
dc.subjectcorrectional work
dc.subjectsocialization
dc.subjectpedagogical interaction
dc.subjectchildren with special educational needs
dc.titleФОРМУВАННЯ НАВИЧОК САМООБСЛУГОВУВАННЯ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З ЗАТРИМКОЮ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ ШЛЯХОМ ЗАСТОСУВАННЯ ІГРОВОЇ ТЕРАПІЇ
dc.title.alternativeDEVELOPMENT OF SELF-CARE SKILLS IN CHILDREN OF SENIOR PRESCHOOL AGE WITH MENTAL RETARDATION DEVELOPMENT THROUGH THE USE OF PLAY THERAPY
dc.typeArticle
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Блінова Т. А. Формування навичок самообслуговування.pdf
Розмір:
5.94 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: