ТВОРЧА САМОРЕАЛІЗАЦІЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА В НАВЧАЛЬНО-ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій
Анотація
Проаналізовано наукові підходи до вивчення проблеми творчої самореалізації майбутніх учителів образотворчого мистецтва. Зазначено, що творча самореалізація майбутніх учителів образотворчого мистецтва є метою і результатом їхньої художньо-педагогічної підготовки, суть якої полягає в створенні належних умов для максимально повного розкриття художнього та педагогічного потенціалів у навчально-професійній діяльності. There are analyzed the scientific approaches of studying the problem of creative self-realization of future Art teachers. It is noted that creative self-realization of future Art teachers is the purpose and result of their artistic and pedagogical preparation, the essence of which is to create the proper conditions for the maximum full disclosure of artistic and pedagogical potentials in educational and professional activity.
Опис
Ключові слова
творчі здібності особистості, майбутні вчителі, образотворче мистецтво, процес навчання студентів, creative abilities of the person, future teachers, art, process of students’ education
Цитування
Лі Янь. Творча самореалізація майбутніх учителів образотворчого мистецтва в навчально-професійній діяльності / Лі Янь // Інноваційна педагогіка. – 2018. – Вип. 7, т. 2. – С. 163–167.