Динаміка льоту Xyleborinus saxesenii (Ratzeburg, 1837) (Curculionidae: Scolytinae) у Національному природному парку "Гомільшанські ліси"

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-09-09
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Львівський національний університет імені Івана Франка; вид-во СПОЛОМ
Анотація
У статті розглянуто дослідження, які проводились у 2020 році за допомогою віконих пасток. Всього зібрано 7781 екземпляр X. saxesenii. Було виявлено два максимуми – на 12 травня і 20 червня. Під час першого піку роїння щільність жуків у пастках була в 2–5 разів більша ніж під час другого. Незважаючи на те, що пастки перевірялися до кінця жовтня дуже мало особини X. saxesenii були знайдені після липня. В статье рассмотрены исследования, проводившиеся в 2020 году с помощью оконных ловушек. Всего было собрано 7 781 экз. X. saxesenii. Выявлены два максимума – на 12 мая и 20 июня. В первый пик роения плотность жуков в ловушках была в 2–5 раз выше чем во втором. Несмотря на то, что ловушки были проверены до конца октября, очень мало особей X. saxesenii были обнаружены после июля. This article reviews the research conducted in 2020 using window traps. A total of 7,781 specimens were collected. X. saxesenii. Two peaks were detected, on May 12 and June 20. During the first swarming peak, the density of beetles in the traps was 2-5 times higher than during the second peak. Despite the fact that traps were checked until the end of October, very few individuals of X. saxesenii were found after July.
Опис
Ключові слова
віконні пастки, режим господарювання, антропогенне навантаження, національний природний парк «Гомільшанські ліси», оконные ловушки, режим управления, антропогенная нагрузка, национальный природный парк «Гомольшанские леса», window traps, management regime, anthropogenic loading, National Nature Park «Gomilshansky lisy»
Цитування
Бєлявцев М. М. Динаміка льоту Xyleborinus saxesenii (Ratzeburg, 1837) (Curculionidae: Scolytinae) у Національному природному парку "Гомільшанські ліси" / М. М. Бєлявцев, Т. Ю. Маркіна, Ю. Є. Скрильник // Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку та інших природоохоронних територій : матеріали всеукр. наук. конф., Львів – Шацьк, 9–12 верес. 2021 р. / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка [та ін.]. – Львів : СПОЛОМ, 2021. – С. 35–37.