ОСОБЛИВОСТІ ЗАСВОЄННЯ МОВЛЕННЯ У ДІТЕЙ ІЗ ЗАЇКУВАТІСТЮ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто засвоєння мовлення у дітей із заїканням. Заїкання відносять до складного мовленнєвого порушення, яке пов'язано з біологічними, соціальними та психологічними чинниками. В подоланні заїкуватості використовують традиційні й нетрадиційні методи корекції: логопедичні заняття, дихальні вправи, точковий масаж, медикаментозне лікування, комп'ютерну корекцію заїкання, фіто, арома, хромо, арт та інші види терапій. The publication discusses the acquisition of speech by children with stuttering. Stuttering is a complex speech disorder that is associated with biological, social and psychological factors. Traditional and non-traditional methods of correction are used to overcome stuttering: speech therapy, breathing exercises, acupressure, medication, computerised stuttering correction, phyto, aroma, chromo, art and other types of therapy.
Опис
Ключові слова
заїкання, розвиток мовлення, корекційно-розвивальна робота, логопедія, stuttering, speech development, correctional and developmental work, speech therapy
Цитування
Клевцова Т. В. Особливості засвоєння мовлення у дітей із заїкуватістю / Т. В. Клевцова // Формування життєвої компетентності осіб з особливими освітніми потребами в системі позашкільної, спеціальної та інклюзивної освіти [Електронне видання] : зб. наук. пр. [за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф.] / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. Ю. Д. Бойчука]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 405–407.