Механізми формування та екстеріоризації / інтеріоризації мовно-мовленнєвих знаків

dc.contributor.authorLepetiukha, A.
dc.date.accessioned2022-12-21T15:17:45Z
dc.date.available2022-12-21T15:17:45Z
dc.date.issued2021-12-16
dc.description.abstractСтаття присвячена дослідженню процесів формування та екстеріоризації / інтеріоризації простих і складних лінгводискурсивних знаків у просторі внутрішнього та зовнішнього оперативного часу, де психомеханізми (когнітивні поліоперації) забезпечують перехоплення думкою власної кінетики, маркованої відповідними мовними формами, актуалізованими як відповідними мовними формами, лудичні та нелудичні граматикалізовані та типові або нетипових граматикалізованих структур. У процесі спостереження за лінгводискурсивними знаків адресат ініціює зворотну реконструкцію віртуальних (мовних) трансформацій та / або первинної структури за допомогою дешифрування первинної структури з використанням дешифрувальної, ідентифікаційної та експериментальної моделей дослідження для правильної інтерпретації інформації та визначення ступеня ко(н)текстуальної релевантності екстеріоризованих конструкцій. This article is dedicated to the studies of the processes of the formation and exteriorization / interiorization of simple and complex lingua-discursive signs in the space of the interior and exterior operating time where the psychоmechanisms (cognitive polyoperations) provide the interceptions by a thought of its own kineticism marked by the corresponding linguistic forms actualized as ludic and non-ludic grammaticalized and typical or atypical agrammaticalized structures. In the process of the observation of lingua-discursive signs the addressee initiates the inverse reconstruction of virtual (linguistic) transforms and / or of the primary structure using the deciphering, identificational and experimental models of the research to correctly interpret the information and to determine the degree of the co(n)textual pertinence of exteriorized constructions.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationLepetiukha A. Механізми формування та екстеріоризації / інтеріоризації мовно-мовленнєвих знаків / A. Lepetiukha // Psycholinguistics in a Modern World – 2021 : Proceedings of the 16th International Scientific and Practical Conference, Pereiaslav, Ukraine, December 16–17, 2021. – Pereiaslav, 2021. – С. 179–183.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/9412
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»uk_UA.UTF-8
dc.subjectінверсійна реконструкціяuk_UA.UTF-8
dc.subjectлінгводискурсивний знакuk_UA.UTF-8
dc.subjectментальний кінетизмuk_UA.UTF-8
dc.subjectопераційний часuk_UA.UTF-8
dc.subjectпсихомеханізмuk_UA.UTF-8
dc.subjectinverse reconstructionuk_UA.UTF-8
dc.subjectlingua-discursive signuk_UA.UTF-8
dc.subjectmental kineticismuk_UA.UTF-8
dc.subjectoperating timeuk_UA.UTF-8
dc.subjectpsychomechanismuk_UA.UTF-8
dc.titleМеханізми формування та екстеріоризації / інтеріоризації мовно-мовленнєвих знаківuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeMechanisms of Formation and Exteriorization / Interiorization of Lingua-Discursive Signsuk_UA.UTF-8
dc.typeArticleuk_UA.UTF-8
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Лепетюха А.В. Механізми формування та екстеріоризації інтеріоризації мовно-мволеннєвих знаків.pdf
Розмір:
922.18 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: