ПРОБЛЕМА НЕГОТОВНОСТІ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-05-14
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто підготовку вчителів початкової школи до роботи в інклюзивному класі. Зазначено, що майбутній учитель початкових класів повинен бути компетентним у сфері міжнародного та національного законодавства про інклюзивну освіту, концептуальних засад інклюзивної освіти, психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами в інклюзивному освітньому середовищі; знати закономірності та особливості розвитку дітей з особливими освітніми потребами; володіти спецметодиками навчання таких дітей тощо. The publication examines the preparation of primary school teachers to work in an inclusive classroom. It is noted that the future primary school teacher must be competent in the field of international and national legislation on inclusive education, conceptual foundations of inclusive education, psychological and pedagogical support of children with special educational needs in an inclusive educational environment; to know the patterns and peculiarities of the development of children with special educational needs; to have special teaching methods for such children, etc.
Опис
Ключові слова
інклюзивна освіта, підготовка вчителів, початкова школа, діти з особливими освітніми потребами, студентські роботи, inclusive education, teacher training, primary school, children with special educational needs, student works
Цитування
Левацька А. С. Проблема неготовності вчителя початкових класів до інклюзивного навчання / А. С. Левацька, Н. М. Смолянюк // Наука та освіта в дослідженнях молодих учених [Електронне видання] : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. для студ., аспірантів, докторантів, молодих учених, Харків, 14 трав. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2020. – С. 183–184.