АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ІГРИ В ЛОГОПЕДИЧНІЙ РОБОТІ”

Немає доступних мініатюр
Дата
2016
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ ім. Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто мету і завдання навчальної дисципліни “Ігри в логопедичній роботі”, структуру, природу мовленнєвих порушень, основні питання теорії ігор, різновиди дитячих ігор, умови для правильної організації і використання ігор в логопедичній роботі, принципи підбору ігор при різних видах мовленнєвих порушень; особливості психомоторного і мовленнєвого розвитку при підборі логопедичних ігор. В статье рассмотрены цель и задачи учебной дисциплины “Игры в логопедической работе”, структура, природа речевых нарушений, основные вопросы теории игр, разновидности детских игр, условия для правильной организации и использования игр в логопедической работе, принципы подбора игр при разных видах речевых нарушений; особенности психомоторного и речевого развития при подборе логопедических игр.
Опис
Ключові слова
діти, дошкільний вік, вади мовлення, логопедична робота, гра, дети, дошкольный возраст, недостатки речи, логопедическая работа, игра, children, preschool age, disadvantages of speech, speech therapy work, the game
Цитування
Райчук М. І. Актуальні питання навчальної дисципліни "Ігри в логопедичній роботі" / М. І. Райчук // Педагогіка здоров'я : зб. наук. пр. VI Всеукр. наук.-практ. конф. / ХНПУ ім. Г. С. Сковороди ; за заг. ред. акад. І. Ф. Прокопенка. - Харків : ХНПУ, 2016. - С. 697-699.