Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/114
Title: АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ІГРИ В ЛОГОПЕДИЧНІЙ РОБОТІ”
Authors: Райчук, М. І.
Keywords: діти
дошкільний вік
вади мовлення
логопедична робота
гра
дети
дошкольный возраст
недостатки речи
логопедическая работа
игра
children
preschool age
disadvantages of speech
speech therapy work
the game
Issue Date: 2016
Publisher: ХНПУ ім. Г. С. Сковороди
Citation: Райчук М. І. Актуальні питання навчальної дисципліни "Ігри в логопедичній роботі" / М. І. Райчук // Педагогіка здоров'я : зб. наук. пр. VI Всеукр. наук.-практ. конф. / ХНПУ ім. Г. С. Сковороди ; за заг. ред. акад. І. Ф. Прокопенка. - Харків : ХНПУ, 2016. - С. 697-699.
Abstract: В статті розглянуто мету і завдання навчальної дисципліни “Ігри в логопедичній роботі”, структуру, природу мовленнєвих порушень, основні питання теорії ігор, різновиди дитячих ігор, умови для правильної організації і використання ігор в логопедичній роботі, принципи підбору ігор при різних видах мовленнєвих порушень; особливості психомоторного і мовленнєвого розвитку при підборі логопедичних ігор. В статье рассмотрены цель и задачи учебной дисциплины “Игры в логопедической работе”, структура, природа речевых нарушений, основные вопросы теории игр, разновидности детских игр, условия для правильной организации и использования игр в логопедической работе, принципы подбора игр при разных видах речевых нарушений; особенности психомоторного и речевого развития при подборе логопедических игр.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/114
Appears in Collections:Кафедра спецiальної, iнклюзивної i здоров'язбережувальної освiти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Райчук М. І..doc48 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.