Тренінгові засоби формування професійної мобільності майбутнього вихователя ЗДО в умовах євроінтеграції

dc.contributor.authorГригоренко, В. Л.
dc.date.accessioned2021-03-18T11:39:08Z
dc.date.available2021-03-18T11:39:08Z
dc.date.issued2019-11-14
dc.description.abstractУ статті обґрунтувано необхідність впровадження у процес професійної підготовки педагогічних кадрів інтерактивних тренінгових засобів, що забезпечують формування гнучкості, креативності, ігромайстерності майбутнього вихователя ЗДО як основу розвитку його професійної мобільності. В статье обосновано необходимость внедрения в процесс профессиональной подготовки педагогических кадров интерактивных тренинговых средств, обеспечивающих формирование гибкости, креативности, игромастерства будущего воспитателя учреждений дошкольного образования как основу развития его профессиональной мобильности. The article substantiates the need to introduce in the process of professional training of teachers interactive training tools that provide the formation of flexibility, creativity of the future educator of preschool education as a basis for the development of his professional mobility.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationГригоренко В. Л. Тренінгові засоби формування професійної мобільності майбутнього вихователя ЗДО в умовах євроінтеграції / В. Л. Григоренко // Методологія сучасних наукових досліджень : зб. наук. пр. за результатами ХVІ Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. 215-річчю заснування ХНПУ імені Г. С. Сковороди , Харків, 14–15 лист. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди / [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2019. – С. 48–52.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttp://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4297
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковородиuk_UA.UTF-8
dc.subjectтренінгові засобиuk_UA.UTF-8
dc.subjectпрофесійна мобільністьuk_UA.UTF-8
dc.subjectвихователіuk_UA.UTF-8
dc.subjectєвроінтеграціяuk_UA.UTF-8
dc.subjectтренинговые средстваuk_UA.UTF-8
dc.subjectпрофессиональная мобильностьuk_UA.UTF-8
dc.subjectвоспитателиuk_UA.UTF-8
dc.subjectевроинтеграцияuk_UA.UTF-8
dc.subjecttraining facilitiesuk_UA.UTF-8
dc.subjectprofessional mobilityuk_UA.UTF-8
dc.subjecteducatorsuk_UA.UTF-8
dc.subjectEuropean integrationuk_UA.UTF-8
dc.titleТренінгові засоби формування професійної мобільності майбутнього вихователя ЗДО в умовах євроінтеграціїuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeТренинговые средства формирования профессиональной мобильности будущего воспитателя учреждений дошкольного образования в условиях евроинтеграцииuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeTraining tools for the formation of professional mobility of the future educator of preschool education in the context of European integrationuk_UA.UTF-8
dc.typeConference proceedingsuk_UA.UTF-8
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Григоренко В. Л. Тренінгові засоби.pdf
Розмір:
756.93 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: