EKPHRASIS IN J. GALSWORTHY’S NOVEL THE WHITE MONKEY

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-04-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
The ekphrasis in Galdsworthy’s work performs a characterizing function. It also tells the reader about the society described, conveys the messages, enriches the reader with the added responses as well. The research also stresses the modernistic nature of the novel. Екфразис у творі Дж. Голсуорсі "Біла мавпа" виконує характеризуючу функцію. Він також розповідає читачеві про описуване суспільство, передає повідомлення, збагачує читача додатковими відповідями. У дослідженні також підкреслюється модерністський характер роману.
Опис
Ключові слова
J. Galsworthy, neo-romanticism, English literature, ekphrasis, Дж. Голсуорсі, неоромантизм, англійська література, екфразис
Цитування
Aleksieieva N. Ekphrasis in J. Galsworthy’s Novel “The White Monkey” / N. Aleksieieva, Zh. Kononova // Сучасні філологічні і методичні студії: проблематика і перспективи [Електронне видання] : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. для науковців, викладачів, учителів, здобувачів вищ. освіти, Харків, 20 квіт. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред) та ін.]. – Харків, 2023. – С. 63–66.