СТИЛЬОВІ ДОМІНАНТИ Б. БАРТОКА У КОНЦЕРТІ ДЛЯ АЛЬТА З ОРКЕСТРОМ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-10-01
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Perfect Publishing
Анотація
У статті розглядається один з визначних творів пізнього періоду Б. Бартока – альтовий концерт з оркестром. Підкреслюється генерація пізнього стилю, мелодійність, фольклорні складові тематизму, тяжіння до індивідуального трактування композиційної логіки класичних форм. Наголошується, що у ХХ столітті відбувається прогресивний розвиток сольного альтового виконавства. The article deals with one of the most prominent works of B. Bartók's late period - the Viola Concerto with Orchestra. The author emphasises the generation of the late style, melodiousness, folklore components of the themes, and the tendency to individual interpretation of the compositional logic of classical forms. It is emphasised that in the twentieth century there was a progressive development of solo viola performance.
Опис
Ключові слова
Б. Барток, авторський стиль, жанр концерту, оркестрове виконавство, альт, B. Bartók, author's style, genre of the concert, orchestral performance, viola
Цитування
Калашник М. П. Стильові домінанти Б. Бартока у концерті для альта з оркестром / М. П. Калашник, Козюра Д. І. // World science: problems, prospects and innovations : Abstracts of I International Scientific and Practical Conference, Toronto, Canada, 1–3 October 2020. – Toronto, 2020. – Pp. 316–324.