Лабораторний практикум з комп'ютерного моделювання для майбутніх учителів інформатики

dc.contributor.authorНосова, Я. В.
dc.date.accessioned2023-04-04T06:02:17Z
dc.date.available2023-04-04T06:02:17Z
dc.date.issued2022
dc.description.abstractУ кваліфікаційній роботі проаналізовано освітні програми вищих навчальних закладів України за спеціальність 014 Середня освіта (Інформатика). Схарактеризовано сучасні середовища для комп’ютерногомоделювання. Розроблено навчально-методичні матеріали до проведення лабораторного практикуму з комп'ютерного моделювання, які складаються із чотирьох робіт: Дослідження можливостей OpenOffice.org Calc для завданькомп’ютерного моделювання на прикладі розв’язання задач лінійногопрограмування; Дослідження можливостей OpenOffice.org Calc для завданькомп’ютерного моделювання на прикладі розв’язання транспортної задачі; Дослідження можливостей системи комп’ютерного моделювання Matlab на прикладі перетворення колірних моделей; Дослідження можливостей системи комп’ютерного моделювання Matlabза заданим алгоритмом.
dc.identifier.citationНосова Я. В. Лабораторний практикум з комп'ютерного моделювання для майбутніх учителів інформатики : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014 Середня освіта (Інформатика) / Я. В. Носова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. інформатики. – Харків, 2022. – 67 с. : дод.
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/10690
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
dc.subjectкомп’ютерне моделювання
dc.subjectоснови комп’ютерного моделювання
dc.subjectпідготовка майбутніх вчителі вінформатики
dc.subjectcomputer modeling
dc.subjectbasics of computer modeling
dc.subjecttraining of future computer science teachers
dc.titleЛабораторний практикум з комп'ютерного моделювання для майбутніх учителів інформатики
dc.title.alternativeLaboratory workshop on computer modeling for future computer science teachers
dc.typeOther
Файли
Колекції