Лабораторний практикум з комп'ютерного моделювання для майбутніх учителів інформатики

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У кваліфікаційній роботі проаналізовано освітні програми вищих навчальних закладів України за спеціальність 014 Середня освіта (Інформатика). Схарактеризовано сучасні середовища для комп’ютерногомоделювання. Розроблено навчально-методичні матеріали до проведення лабораторного практикуму з комп'ютерного моделювання, які складаються із чотирьох робіт: Дослідження можливостей OpenOffice.org Calc для завданькомп’ютерного моделювання на прикладі розв’язання задач лінійногопрограмування; Дослідження можливостей OpenOffice.org Calc для завданькомп’ютерного моделювання на прикладі розв’язання транспортної задачі; Дослідження можливостей системи комп’ютерного моделювання Matlab на прикладі перетворення колірних моделей; Дослідження можливостей системи комп’ютерного моделювання Matlabза заданим алгоритмом.
Опис
Ключові слова
комп’ютерне моделювання, основи комп’ютерного моделювання, підготовка майбутніх вчителі вінформатики, computer modeling, basics of computer modeling, training of future computer science teachers
Цитування
Носова Я. В. Лабораторний практикум з комп'ютерного моделювання для майбутніх учителів інформатики : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014 Середня освіта (Інформатика) / Я. В. Носова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. інформатики. – Харків, 2022. – 67 с. : дод.
Колекції