Методичні вказівки до виконання магістерської роботи з "Географії"

Немає доступних мініатюр
Дата
2019-10-30
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди
Анотація
Навчально-методичне видання призначене для надання допомоги магістрам у написанні магістерської роботи й містить основні вимоги, які висуваються до змісту та оформлення випускної роботи, організації її виконання. Для студентів-географів денної й заочної форм навчання, які здобувають освітній ступінь „магістр”. Учебно-методическое издание предназначено для оказания помощи магистрам в написании магистерской работы и содержит основные требования, предъявляемые к содержанию и оформлению выпускной работы, организации ее выполнения. Для студентов-географов дневной и заочной форм обучения, получают образовательный степень "магистр". The educational-methodical edition is intended to assist the masters in writing their master's work and contains the basic requirements that are put to the content and design of the final work, the organization of its implementation. For students-geographers of full-time and part-time studies, who receive a master's degree.
Опис
Ключові слова
географія, магістерська робота, методичні вказівки, география, магистерская работа, методические указания, geography, master thesis, methodical instructions
Цитування
Муромцева Ю. І.Методичні вказівки до виконання магістерської роботи з "Географії" / Ю. І. Муромцева, В. В. Піткевич, О. Г. Стадник. – Харків : ХНПУ, 2019. – 40 с.