Засоби модернізації вищої педагогічної освіти

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2004-02-10
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Dидавництво "Наука і освіта"
Анотація
Пріоритетними напрямами модернізації освіти є її особистісна орієнтація, постійне підвищення якості, оновлення змісту і форм організації педагогічного процесу. Приоритетными направлениями модернизации образования является его личностная ориентация, постоянное повышение качества, обновление содержания и форм организации педагогического процесса. The priority areas of modernization of education are its personal orientation, constant improvement of quality, updating the content and forms of organization of the pedagogical process.
Опис
Ключові слова
освіта, студент, факультет, соціальна педагогіка, образование, студент, факультет, социальная педагогика, education, student, faculty, social pedagogy
Цитування
Прокопенко А. І. Засоби модернізації вищої педагогічної освіти / А. І. Прокопенко // Наука і освіта' 2004 : матеріали VII Міжнар. наук.-практ. конф., Дніпропетровськ ,10–25 лют. 2004 р. / [редкол.: С. О. Скідан (голов. ред.) та ін.]. – Дніпропетровськ : Наука і освіта, 2004. – Т. 40. Стратегічні напрями реформування системи освіти. – С. 48–49.