ВИЗНАЧЕННЯ СТУПЕНЯ СХИЛЬНОСТІ ДО СТРЕСУ ТА ВМІННЯ ВОЛОДІТИ СОБОЮ У СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

Немає доступних мініатюр
Дата
2016
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті висвітлюється проблема здоров'я і здорового способу життя молоді. Проведені дослідження психічного здоров'я студентів. Виявлені чинники, що впливають на стан їх психічного здоров'я, такі як ситуації іспитів, періоди соціальної адаптації, необхідність особового самовизначення в майбутньому професійному середовищі тощо. Одним із основних чинників впливу на психічне здоров’я студентів являється стрес - стан психічної напруги, що виникає в процесі діяльності в найбільш складних і важких умовах. До чинників, які призводять до стресу, належать: дефіцит часу, негативні емоції, складні проблеми в сім’ї, мікроклімат у колективі, негаразди в університеті тощо. Наведені методи боротьби зі стресом. Профілактика стресу вимагає від особистості: бути здатним змінити ситуацію; вміти зменшити значення втрати того, до чого прагнув; бути здатним прогнозувати не тільки успіхи, а й невдачі; уміти розрізнити значні втрати від несуттєвих; навчитися розслаблятися, аби дати організму відновити потенціал. Отже, від самих нас залежить, яким буде наш образ життя – здоровим, активним або ж нездоровим, пасивним, а, значить, як часто і тривало ми перебуватимемо у стресовому стані. В статье освещается проблема здоровья и здорового образа жизни молодежи. Проведены исследования психического здоровья студентов. Обнаружены факторы, которые влияют на состояние их психического здоровья, такие как ситуации экзаменов, периоды социальной адаптации, необходимость личного самоопределения в будущей профессиональной среде и тому подобное. Одним из основных факторов влияния на психическое здоровье студентов является стресс - состояние психического напряжения, которое возникает в процессе деятельности в наиболее сложных и тяжелых условиях. К факторам, которые приводят к стрессу, принадлежат: дефицит времени, негативные эмоции, сложные проблемы, в семье, микроклимат в коллективе, неурядицы в университете и тому подобное. Приведены методы борьбы со стрессом. Профилактика стресса требует от личности: быть способным изменить ситуацию; уметь уменьшить значение потери того, к чему стремился; быть способным прогнозировать не только успехи, но и неудачи; уметь различить значительные потери от несущественных; научиться расслабляться, чтобы дать организму возобновить потенциал. Следовательно, от самих нас зависит, каким будет наш образ жизни – здоровым, активным или же нездоровым, пассивным, а, значит, как часто и долго мы будем находиться в стрессовом состоянии.
Опис
Ключові слова
здоров'я людини, схильність до стресу, самоконтроль, психічне здоров'я, здоровье человека, склонность к стрессу, психическое здоровье, health of man, propensity to stress, self-control, psychical health
Цитування
Визначення ступеня схильності до стресу та вміння володіти собою у студентської молоді / І. М. Щербак, К. В. Гетьман, К. С. Кунченко, С. О. Всеволодська // Педагогіка здоров’я : зб. наук. пр. VІ Всеукр. наук.-практ. конф. / ХНПУ імені Г. С. Сковороди ; за заг. ред. І. Ф. Прокопенка. – Харків : ХНПУ, 2016. – С. 476–478.