КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ДО ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА

dc.contributor.authorІонова, О. М.
dc.contributor.authorМа, Лі
dc.contributor.authorЧень, Цюнцюн
dc.date.accessioned2023-06-28T12:07:44Z
dc.date.available2023-06-28T12:07:44Z
dc.date.issued2023-03-16
dc.description.abstractУ публікації досліджено підготовку майбутнього вчителя музичного мистецтва. У структурі професійної компетентності майбутнього вчителя музики виділено різні взаємопов’язані та взаємозалежні компоненти з відповідним змістовим заповненням їх знаннями, практичними вміннями, навичками, особистісним досвідом і якостями. Доведено, що в підготовці фахівців-музикантів досить широко використовується компетентнісний підхід, реалізація якого забезпечує практико-орієнтований характер розвитку професійності майбутнього вчителя. на основі формування ключових (загальних) та специфічних професійних (ціннісно-орієнтаційні, загальнокультурні, інформаційно-пізнавальні, соціально-комунікативні, особистісного самовдосконалення) компетенцій. The article deals with the training of future music teachers. In the structure of the future music teacher's professional competence, various interrelated and interdependent components are identified with the corresponding content filling of their knowledge, practical skills, personal experience and qualities. It is proved that the competence approach is widely used in the training of musicians, the implementation of which ensures a practice-oriented based on the formation of key (general) and specific professional (value-oriented, general cultural, informational and cognitive, social and communicative, personal self-improvement) competences.
dc.identifier.citationІонова О. М. Компетентнісний підхід до підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва / О. М. Іонова, Ма Лі, Чень Цюнцюн // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали VIІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 16–18 берез. 2023 р. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 769–771.
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/11722
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
dc.subjectмузичне мистецтво
dc.subjectмайбутні учителі
dc.subjectпрофесійна компетентність
dc.subjectосвітній процес
dc.subjectmusical art
dc.subjectfuture teachers
dc.subjectprofessional competence
dc.subjecteducational process
dc.titleКОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ДО ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА
dc.title.alternativeCOMPETENCE-BASED APPROACH TO TRAINING THE FUTURE MUSIC TEACHER
dc.typeConference proceedings
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Іонова О. М, Ма Лі, Чень Цюнцюн. Компетентнісний підхід.pdf
Розмір:
15.72 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: