Стилістичні засоби в медійному дискурсі (інтернет-магазинах)

dc.contributor.authorЧеснюк, А. Р.
dc.date.accessioned2022-01-19T08:03:21Z
dc.date.available2022-01-19T08:03:21Z
dc.date.issued2021-04-15
dc.description.abstractУ даній роботі автором розглянуто найуживаніші стилістичні засоби в рекламних слоганах інтернет-магазинів. Стилістичні фігури й прийоми, зокрема мовна гра, антитеза, гіпербола, рима, епітет, метафора та лексичні повтори – найбільш поширені в процесі формування рекламних слоганів. За допомогою експлуатування стилістичних засобів автор створює в споживача позитивне враження про властивості, якість та функції товару. Варіація прийомів словесного вираження, підкреслення експресивності є принципами створення рекламних слоганів. В данной работе автором рассмотрены наиболее употребительные стилистические средства в рекламных слоганах интернет-магазинов. Стилистические фигуры и приемы, в частности, языковая игра, антитеза, гипербола, рифма, эпитет, метафора и лексические повторы – наиболее распространены в процессе формирования рекламных слоганов. С помощью эксплуатации стилистических средств автор создает у потребителя положительное впечатление о свойствах, качестве и функциях товара. Вариация приёмов словесного выражения, подчеркивание экспрессивности являются принципами создания рекламных слоганов. In this paper, the author considers the most common stylistic means in online shopping slogans. Stylistic figures and techniques such as language play, antithesis, hyperbole, rhyme, epithet, metaphor and lexical repetition are the most common in the formation of advertising slogans. By exploiting stylistic means, the author creates a positive impression of the properties, quality and functions of the product in the consumer. A variation of verbal expression techniques, emphasizing expressiveness are the principles of creating advertising slogans.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationЧеснюк А. Р. Стилістичні засоби в медійному дискурсі (інтернет-магазинах) / А. Р. Чеснюк // Філологія ХХІ століття [Електронне видання] : зб. наук. пр. студентства й наук. молоді за матеріалами ХІ Всеукр. наук.-практ. конф. студентства й наук. молоді, Харків, 15 квіт. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: К. Ю. Голобородько (голов. ред) та ін.]. – Харків, 2021. – С. 153–155.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttp://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/6784
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковородиuk_UA.UTF-8
dc.subjectстилістичні засобиuk_UA.UTF-8
dc.subjectмедійний дискурсuk_UA.UTF-8
dc.subjectінтернет-магазиниuk_UA.UTF-8
dc.subjectрекламаuk_UA.UTF-8
dc.subjectслоганиuk_UA.UTF-8
dc.subjectстилистические средстваuk_UA.UTF-8
dc.subjectмедийный дискурсuk_UA.UTF-8
dc.subjectинтернет-магазиныuk_UA.UTF-8
dc.subjectрекламаuk_UA.UTF-8
dc.subjectслоганыuk_UA.UTF-8
dc.subjectstylistic devicesuk_UA.UTF-8
dc.subjectmedia discourseuk_UA.UTF-8
dc.subjectonline storesuk_UA.UTF-8
dc.subjectadvertisinguk_UA.UTF-8
dc.subjectslogansuk_UA.UTF-8
dc.titleСтилістичні засоби в медійному дискурсі (інтернет-магазинах)uk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeСтилистические средства в медийном дискурсе (интернет-магазинах)uk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeStylistic means in media discourse (online stores)uk_UA.UTF-8
dc.typeConference proceedingsuk_UA.UTF-8
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Чеснюк А. Р. .pdf
Розмір:
343.5 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: