ADULT EDUCATIONAL IN EUROPE AND UKRAINE

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017-12
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Publishing s.r.o.
Анотація
The article presents a comparative analysis of theoretical approaches to the concept of adult education, as well as the experience of implementing the concept of lifelong education in European countries and Ukraine. The prospects and suggestions concerning the development of adult education in Ukraine in the process of the integration into the European educational system are outlined. У статті здійснено порівняльний аналіз теоретичних підходів до поняття освіти дорослих, а також досвіду реалізації концепції безперервної освіти у європейських країнах та в Україні. Окреслено перспективи та пропозиції щодо розвитку освіти дорослих в Україні на шляху інтеграції до європейського освітнього простору. В статье осуществлен сравнительный анализ теоретических подходов к понятию образования взрослых, а также опыта реализации концепции непрерывного образования в европейских странах и в Украине. Определены перспективы и предложения по развитию образования взрослых в Украине на пути интеграции в европейское образовательное пространство.
Опис
Ключові слова
adult education, lifelong education, formal adult education, non-formal adult education, informal adult education, освіта дорослих, освіта впродовж життя, формальна освіта дорослих, неформальна освіта дорослих, інформальна освіта дорослих, образование взрослых, образование на протяжении жизни, формальное образование взрослых, неформальное образование взрослых, информальное образование взрослых
Цитування
Boiarska-Khomenko A. V. Adult education in Europe and Ukraine / A. V. Boiarska-Khomenko // European Journal of Education and Applied Psychology. Scientific journal. – Vienna, Prague: Premier Publishing s.r.o., 2017. – № 4. – Р. 59–62.