Використання хмарних інструментів Google для професійної підготовки майбутніх учителів іноземних мов

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-06-10
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В умовах дистанційного навчання використання інформаційно-комунікаційних технологій набуває особливого значення. Вмотивований студент, який навчається у сприятливому освітньому середовищі, добре розуміється у питаннях вибору. Використання хмарних сервісів Google допомагає налагодити взаємозв’язок між викладачами й студентами. Використання хмарних сервісів Google у підготовці майбутніх вчителів іноземних мов має не тільки лінгвістичний, а й методичний потенціал, формуючи іншомовну комунікативну й професійну компетентності здобувачів освіти.In the conditions of distance learning, the use of information and communication technologies acquires particular importance. A motivated student who studies in a favorable educational environment is aware of the opportunitu to choose. Using Google cloud services helps establish a relationship between teachers and students. The use of Google cloud services in the training of future teachers of foreign languages ​​has both linguistic and methodical potential, forming foreign language communicative and professional competence of the learners.
Опис
Ключові слова
дистанційне навчання, мотивація, хмарні сервіси Google, distance learning, motivation, Google cloud services
Цитування
Чехратова О. А. Використання хмарних інструментів Google для професійної підготовки майбутніх учителів іноземних мов / О. А. Чехратова // Освіта збереже Україну! : матеріали І Всеукраїнських Прокопенківських читань, Харків, 10 черв. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 372–375.