Управління розвитком освітнього середовища школи

dc.contributor.authorБіловол, О. І.
dc.date.accessioned2024-02-29T12:10:41Z
dc.date.available2024-02-29T12:10:41Z
dc.date.issued2024
dc.description.abstractУ дослідженні обґрунтовано сутність, типи та компоненти розвитку освітнього середовища школи, розкрито зміст управління з розвитку освітнього середовища школи. Розроблено кваліметричну модель оцінки управління розвитком освітнього середовища школи, укомплектовано методики оцінювання стану освітнього середовища школи. За результатами проведеного аналізі розроблено комплексно-цільову програму, здійснено її експертну оцінку, запропоновано методичні вказівки з упровадження. The research substantiates the essence, types and components of the development of the school's educational environment, reveals the content of managing the development of the school's educational environment. A qualitative assessment model for managing the development of the school's educational environment has been developed, and methods for assessing the state of the school's educational environment have been completed. Based on the results of the analysis, a comprehensive target program was developed, its expert evaluation was carried out, methodological guidelines for implementation were proposed.
dc.identifier.citationБіловол О. І. Управління розвитком освітнього середовища школи: кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 073 Менеджмент / О. І. Біловол ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. наук. основ упр. – Харків, 2024. – 68 с. : табл. + дод.
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/14167
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
dc.subjectосвітнє середовище
dc.subjectшкола
dc.subjectуправління
dc.subjectрозвиток
dc.subjectкомплексно-цільова програма
dc.subjectкваліметрична модель
dc.subjecteducational environment
dc.subjectschool
dc.subjectmanagement
dc.subjectdevelopment
dc.titleУправління розвитком освітнього середовища школи
dc.title.alternativeManaging Development of School's Educational Environment
dc.typeOther
Файли
Колекції