Соціально-педагогічна діяльність з формування патріотичної спрямованості підлітків з використанням засобів соціальної реклами

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2014-04-22
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, кафедра соціальної педагогіки ; Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых, Педагогический институт
Анотація
Обгрунтована соціально-педагогічна діяльність з формування патріотичної спрямованості підлітків з використанням засобів соціальної реклами. Обоснована социально-педагогическая деятельность по формированию патриотической направленности подростков с использованием средств социальной рекламы.
Опис
Ключові слова
соціальна педагогіка, патріотична спрямованість, підлітки, засоби соціальної реклами, студентські роботи, социальная педагогика, патриотическая направленность, подростки, средства социальной рекламы, студенческие работы, social pedagogy, patriotic orientation, adolescents, means of social advertising, student work
Цитування
Петриця М. М. Соціально-педагогічна діяльність з формування патріотичної спрямованості підлітків з використанням засобів соціальної реклами / М. М. Петриця // Актуальні проблеми соціально-педагогічних досліджень : матеріали II Міжнар. студ. наук.-практ. конф., 22-23 квіт. 2014 р., присвяч. 210-річчю з дня заснування ХНПУ імені Г. С. Сковороди / ХНПУ імені Г. С. Сковороди ; за ред. М. П. Васильєвої. – Харків ; Владимир : ХНПУ, 2014. – С. 49.