ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ ДО ФАНДРЕЙЗИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ПРОФЕСІЙНІЙ ГАЛУЗІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-11-25
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації проаналізовано підготовку майбутніх соціальних працівників до фандрейзингової діяльності. Зазначено, що під час вивчення дисципліни «Фандрейзингова діяльність» здобувачі знайомляться з сутністю фандрейзингу як інструментом соціально-відповідальної взаємодії суб’єктів суспільних відносин, його завданнями, принципами та інструментами, видами та формами підтримки, перспективним досвідом фандрейзингової діяльності в Україні і світі, правилами успішного та причинами невдалого фандрейзингу, значенням IT- та PR-технологій в фандрейзинговій діяльності, джерелами і способами залучення ресурсів. The publication analyses the training of future social workers in fundraising activities. It is noted that when studying the discipline "Fundraising Activities", students get acquainted with the essence of fundraising as a tool for socially responsible interaction of social relations, its tasks, principles and tools, types and forms of support, promising experience of fundraising in Ukraine and the world, rules of successful and reasons for unsuccessful fundraising, the importance of IT and PR technologies in fundraising activities, sources and methods of attracting resources.
Опис
Ключові слова
фандрейзинг, соціальна робота, підготовка фахівців, соціальні працівники, fundraising, social work, training of specialists, social workers
Цитування
Кабусь Н. Д. Підготовка майбутніх соціальних працівників до фандрейзингової діяльності в професійній галузі / Н. Д. Кабусь, О. В. Бойко // Проблеми та перспективи розвитку підприємництва : матеріали ХVІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 25 листоп. 2022 р. – Харків, 2022. – С. 195–197.