УПРАВЛІННЯ РЕАЛІЗАЦІЄЮ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЄКТІВ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-05-26
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Collection of scientific papers «ΛΌГOΣ»
Анотація
У сучасних кризових умовах організаціям, підприємствам необхідно реорганізувати свою діяльність щоб зберегти конкурентноспроможність, вчасно реагувати на зміни які відбуваються в суспільстві. Створення конкурентної переваги можливе за рахунок реінжинірингу бізнес-процесів який в основному спрямований на систематичне оцінювання процесів і виявлення потреб потенційних і існуючих клієнтів, що постійно змінюються. З цієї точки зору, важливу роль у державній науково-технічній політиці відіграють інноваційні проєкти, вони мають велике значення для розвитку багатьох галузей науки та техніки. Інноваційні проєкти зі створення, освоєння та розповсюдження технологій, реструктирізації бізнес-процесів, перепроектування ділових процесів сприяють покращенню діяльності організації. In the current crisis conditions, organisations and enterprises need to reorganise their activities in order to remain competitive and respond in time to changes in society. Creating a competitive advantage is possible through business process reengineering, which is mainly aimed at systematically evaluating processes and identifying the needs of potential and existing customers that are constantly changing. From this point of view, innovation projects play an important role in the state science and technology policy, as they are essential for the development of many fields of science and technology. Innovative projects for the creation, development and dissemination of technologies, restructuring of business processes, and redesign of business processes contribute to the improvement of an organisation's performance.
Опис
Ключові слова
інноваційні проєкти, розвиток підприємства, управління, innovative projects, enterprise development, management
Цитування
Хлєбнікова Т. М. Управління реалізацією інноваційних проєктів / Т. М. Хлєбнікова, М. С. Раков // Collection of scientific papers «ΛΌГOΣ». – 2023. – Pp. 51–53.