ЩОДО МЕТИ ЗМІН В ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА І ПРАЦІ У МЕХАНІЗМІ ЗМІН ІСТОТНИХ УМОВ ПРАЦІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-10-04
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто питання змін істотних умов праці – це правова конструкція, яку чинне трудове законодавство визначає у якості наслідку змін в організації виробництва і праці. Під зміною істотних умов праці відповідно до ч.3 ст.32 КЗпП України слід розуміти зміну систем та розмірів оплати праці, пільг, режиму роботи, встановлення або скасування неповного робочого часу, суміщення професій, зміну розрядів і найменування посад та інших. Зазначено, що якщо зміни в організації виробництва і праці відсутні, роботодавець не має права змінювати істотні умови праці. Якщо при розгляді трудового спору буде встановлено, що зміна істотних умов трудового договору проведена не у зв’язку зі зміною в організації виробництва і праці, то така зміна з урахуванням конкретних обставин може бути визнана судом неправомірною з покладенням на роботодавця обов’язку поновити працівникові попередні умови праці. The publication examines the issue of changes in essential working conditions - this is a legal construction that the current labor legislation defines as a consequence of changes in the organization of production and work. A change in essential working conditions, in accordance with Part 3 of Article 32 of the Labor Code of Ukraine, should be understood as a change in the systems and amounts of wages, benefits, working hours, establishment or cancellation of part-time working hours, combining professions, changing ranks and job titles, and others. It is noted that if there are no changes in the organization of production and work, the employer does not the right to change essential working conditions. If, during consideration of a labor dispute, it is established that a change in the essential terms of the employment contract was not made in connection with a change in the organization of production and work, then such a change, taking into account under specific circumstances may be recognized by the court as unlawful with the obligation on the employer to renew the employee's previous working conditions.
Опис
Ключові слова
трудове право, умови праці, трудове законодавство, аспірантські роботи, labor law, working conditions, labor legislation, postgraduate works
Цитування
Фатєєв Я. В. Щодо мети змін в організації виробництва і праці у механізмі змін істотних умов праці / Я. В. Фатєєв // Права та основоположні свободи людини у контексті євроінтеграції України : круглий стіл до Дня юриста, 4 жовт. 2023 р. – Харків, 2023. – С. 136–139.