THE CONCEPT OF FREEDOM IN G. G. BYRON’S “CHILDE HAROLD’S PILGRIMAGE”

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-04-06
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
The creative activities of the great English poet George Gordon Byron entered the history of world literature as an outstanding artistic phenomenon associated with the era of romanticism, which arose in Western Europe at the end of the 18th – beginning of the 19th century. An ardent defender of the national movement for freedom, an exposer of tyranny and the policy of invading warriors, Byron became one of the leading figures of the progressive trend in romanticism for his struggle for liberty. The innovative spirit of Byron's poetry, his artistic method of a new type of romance was picked up and developed by subsequent generations of poets and writers of various national literatures. Many of Byron's works sound like a revolutionary call to struggle, he reveals the injustice of the ruling class, calls on the people to fight for freedom. Among them, the poems “Childe Harold’s Pilgrimage”, “Manfred”, “Giaur”, “Corsair”, “Prisoner of Chillon” and others are the most significant. Творчість великого англійського поета Джорджа Гордона Байрона увійшла в історію світової літератури як видатне художнє явище, пов'язане з епохою романтизму, що виникла в Західній Європі наприкінці 18-го - початку 19 століття. Палкий захисник національного руху за свободу, викривач тиранії та політики загарбницьких воєн, Байрон став однією з провідних постатей прогресивної течії романтизму. Новаторський дух поезії Байрона, його художній метод романсу нового типу був підхоплений і розвинутий наступними поколіннями поетів і письменників різних національних літератур. Багато творів Байрона звучать як революційний заклик до боротьби, він викриває несправедливість панівного класу, закликає народ до боротьби за свободу. Серед них поеми "Паломництво Чайльд Гарольда", "Манфред", "Гяур", "Корсар", "Шильйонський в'язень" та інші є найбільш значущими.
Опис
Ключові слова
the concept of freedom, pilgrimage, romanticism, revolutionary poetry, liberty movement, концепція свободи, паломництво, романтизм, революційна поезія, визвольний рух
Цитування
Viediernikova T. V. The concept of freedom in G. G. Byron's "Childe Harold’s Pilgrimage" / T. V. Viediernikova // Аргументи сучасної філології: свобода та безпека : матеріали ІІІ Міжнар. наук. конф., Харків, 6–7 квіт. 2023 р. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 18–23.