Технологія оцінювання рівня інноваційності закладу загальної середньої освіти

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-03-31
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Мітра
Анотація
У статті розкриваються технологічні аспекти проблеми оцінювання рівня інноваційності закладу загальної середньої освіти. Розкрито суть інноваційного потенціалу закладу освіти. Презентовано критерії та показники інноваційності освітнього закладу. Визначено умови успішного впровадження педагогічних інновацій в освітню практику. В статье раскрываются технологические аспекты проблемы оценки уровня инновационности заведения общего среднего образования. Раскрыта суть инновационного потенциала учебного заведения. Представлены критерии и показатели инновационности образовательного учреждения. Определены условия успешного внедрения педагогических инноваций в образовательную практику. The article reveals the technological aspects of the problem of assessing the level of innovation of general secondary education institution. The essence of the innovative potential of the educational institution is revealed. The criteria and indicators of innovations of the educational institution are presented. The conditions for successful implementation of pedagogical innovations in educational practice are determined.
Опис
Ключові слова
заклад загальної середньої освіти, педагогічна інновація, інноваційність, інноваційний потенціал, критерій, показник, оцінювання, заведение общего среднего образования, педагогическая инновация, инновационность, инновационный потенциал, критерий, показатель, оценивание, general secondary education institution, pedagogical innovation, innovation, innovative potential, criterion, indicator, assessment
Цитування
Попова О. В. Технологія оцінювання рівня інноваційності закладу загальної середньої освіти / О. В. Попова, Г. В. Дейниченко, Г. В. Жуков // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 31 бер. – 2 квіт. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: С. Т. Золотухіна та ін.]. – Харків : Мітра, 2021. – Т. 1. – С. 223–226.