Управління розвитком закладу освіти

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У роботі розкрито особливості закладу дошкільної освіти й управління ним; визначено сутність понять «розвиток закладу дошкільної освіти» та «управління розвитком закладу дошкільної освіти»; здійснено аналіз стану базового закладу дошкільної освіти й управління ним; розроблено комплексно-цільову програму з управління розвитком закладу дошкільної освіти; проведено її експертизу та обґрунтовано умови для впровадження. The peculiarities of the preschool institution and its management are revealed in the work; the essence of the concepts «development of preschool education institution» and «management of preschool education institution development» is determined; the analysis of a condition of an institution of preschool education and its management is carried out; developed a comprehensive and targeted program to manage the development of preschool education; its examination was carried out and the conditions for implementation were substantiated.
Опис
Ключові слова
заклад освіти, управління, керівники, розвиток закладу, educational institution, management, heads, institution development
Цитування
Сліпухіна К. В. Управління розвитком закладу освіти : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістра : спец. 073 Менеджмент / К. В. Сліпухіна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. наук. основ упр. – Харків, 2022. – 75 с. : табл. + дод.
Колекції