ВПЛИВ ЗАСОБІВ ВОКАЛЬНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ НА ТВОРЧЕ САМОВИРАЖЕННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024-03-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Засоби вокальної майстерності позитивно впливають на естетичний смак майбутніх учителів музичного мистецтва. Музична виразність формує їхню стійку мотивацію до творчого самовираження в професійній діяльності. Конкурси і концерти сприяють самореалізації музичних талантів на сцені. Китайські пісні зачаровують мелодійним звучанням і змістовим наповненням. The means of vocal skill have a positive effect on pre-service music teachers’ aesthetic taste. The musical expressiveness forms their sustainable motivation for creative self-expression in professional activities. Competitions and concerts promote self-realization of musical talents on stage. The Chinese songs fascinate with their melodious sound and content.
Опис
Ключові слова
вокальне мистецтво, вища музична школа, музично-педагогічні працівники, мелодія, музичні конкурси, імпровізація, vocal art, higher music school, music and teaching staff, melody, music competitions, improvisation
Цитування
Цзяньдань Ху. Вплив засобів вокальної майстерності на творче самовираження майбутніх учителів музичного мистецтва / Цзяньдань Ху, Л. Рибалко // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали VІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 20–21 берез. 2024 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2024. – С. 386–389.