TEACHING ENGLISH AS A LIFE SKILL

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-10-27
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського, Видавець Букаєв Вадим Вікторович
Анотація
As modern foreign language teachers, we hear more and more that a modern course concept needs to simultaneously target our modern learners’ language needs and provide a range of professional, academic, social and personal skills that learners will need in order to succeed in the 21st century. It could be an opportunity to enhance the value of English teaching. As people gradually realized the inadequacy of traditional teaching approaches, such as audiolingualism and grammar-translation, in preparing students for engagement in social interaction, cries for a teaching approach that addresses students’ ability to produce the right thing at the right time echoed in the countries, where English is taught as a foreign language, and these cries precipitated communicative language teaching. Як сучасні викладачі іноземних мов, ми все частіше чуємо, що сучасна концепція курсу повинна одночасно задовольняти мовні потреби наших сучасних студентів і забезпечувати цілий ряд професійних, академічних, соціальних та особистих навичок, які знадобляться учням для досягнення успіху в 21 столітті. Це може стати можливістю підвищити цінність викладання англійської мови. Коли люди поступово усвідомили неадекватність традиційних підходів до викладання, таких як аудіолінгвізм і граматичний переклад, у підготовці студентів до участі в соціальній взаємодії, в країнах, де англійська мова викладається як іноземна, почали лунати заклики до викладання, що спрямовані на розвиток здатності студентів створювати правильні речі в потрібний час, і ці заклики прискорили появу комунікативного викладання мови.
Опис
Ключові слова
English language, teaching English, student training, англійська мова, викладання англійської мови, підготовка студентів
Цитування
Лактіна Ю. Teaching english as a life skill / Ю. Лактіна // Управління та інновації в освіті: досвід, проблеми та перспективи : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., Одеса, 27–28 жовт. 2022. – Одеса, 2022. – C. 137–139.