ВПЛИВ ГРИ НА ЕМОЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ДОШКІЛЬНИКА

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-04-21
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті проаналізовано емоційний розвиток дошкільників. За думкою багатьох вчених, розвитку емоційної сфери дошкільника сприяє гра як провідна діяльність у даному віці, що є джерелом збагачення дитячих уявлень про життя людини, її переживання, взаємини з іншими. Зауважено, що гра виконує багато функцій у розвитку емоційної сфери дошкільника. The article analyses the emotional development of preschoolers. According to many scientists, the development of the emotional sphere of preschool children is facilitated by play as the leading activity at this age, which is a source of enrichment of children's ideas about human life, their experiences, and relationships with others. It is noted that the game performs many functions in the development of the preschooler's emotional sphere.
Опис
Ключові слова
емоційний розвиток, діти дошкільного віку, ігра, емоційний стан, emotional development, children of preschool age, the game, emotional condition
Цитування
Малихіна О. Є. Вплив гри на емоційний розвиток дошкільника / О. Є. Малихіна // Дошкільна освіта в сучасному освітньому просторі: актуальні проблеми, досвід, інновації [Електронне видання] : матеріали доп. учасників VIII наук.-практ. конф., Харків, 21 квіт. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. Т. Танько]. – Харків, 2023. – С. 50–51.