Зміст логопедичного впливу на корекцію звуковимови у дітей старшого дошкільного віку з дислалією

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У тезах проаналізовано зміст логопедичного впливу на корекцію звуковимови у дітей старшого дошкільного віку з дислалією. Розглянуто різновиди дислалії, визначено головну мету логопедичного впливу при дислалії та виділено основні уміння та навички правильного відтворення звуків мови. The theses analyze the content of logopedic influence on the correction of sound pronunciation in older preschool children with dyslalia. Varieties of dyslalia are considered, the main goal of logopedic influence in dyslalia is determined, and basic abilities and skills of correct reproduction of sound pronunciation are highlighted.
Опис
Ключові слова
дошкільний вік, корекція, дислалія, звуковимова, логопедичний вплив, preschool age, correction, dyslalia, sound pronunciation, logopedic influence
Цитування
Комишан М. Зміст логопедичного впливу на корекцію звуковимови у дітей старшого дошкільного віку з дислалією / М. Комишан // Актуальні проблеми навчання і виховання молодших школярів : матеріали наук. конф. студ. ф-ту початк. навч. : зб. тез наук. доп. / за заг. ред. Л. П. Ткаченко. – Харків, 2022. – Вип. 12. – С. 19.