Approaches to studying English Restoration drama

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Херсонський державний університ
Анотація
This study applied cognitive-pragmatic, literary criticism and theory of theatre approaches to summarize findings on the dramatic discourse of English Restoration. In this article, the main points of Stuart Restoration ideology have been set out, findings on the predominant concepts of that time have been summarized, and functions of Restoration theatre have been singled out; the subject matter, repertoire and dramatis personae of Restoration drama have been characterized. The paper focuses on comparative studies of Restoration and Elizabethan drama which concern their scope, genres, and morality. У статті наведено узагальнення результатів наукових досліджень, присвячених дискурсу часів англійської Реставрації, з позицій когнітивно-прагматичного, літературного і театрального підходів. У цьому дослідженні окреслено положення ідеології Реставрації Стюартів, узагальнено знахідки наукових розвідок, присвячених вивченню основних концептів того часу; виділено функції театру епохи Реставрації, описано тематику, репертуар і схарактеризовано персонажів драматичних творів часів Реставрації Стюартів; порівняно масштаби охоплення тематики, жанрів і моралі драматичних творів часів англійської Реставрації і драматургії часів королеви Єлизавети Тюдор. В статье приводятся результаты научных исследований, посвящённых дискурсу времен Реставрации Стюартов, с позиций когнитивно-прагматического, литературного и театрального подходов. В этом исследовании очерчены основные положения идеологии Реставрации Стюартов, обобщаются результаты научных исследований, посвящённых изучению основных концептов того времени; выделены функции театра эпохи Реставрации, описана тематика, репертуар і охарактеризованы персонажи драматических произведений времён Реставрации Стюартов; сравниваются масштабы охвата тематики, жанров и морали драматических произведений времён английской Реставрации и драматургии врёмен королевы Елизаветы Тюдор.
Опис
Ключові слова
english Restoration theatre, dramatic discourse, play, ideology, театр часів англійської Реставрації, драматичний дискурс, п’єса, ідеологія, театр времён английской Реставрации, драматический дискурс, пьеса, идеология
Цитування
Marina O.V. (2021). Approaches to studying English Restoration drama. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Германістика та міжкультурна комунікація, 1, 78-86