Використання проєктної діяльності на уроках математики в початковій школі

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024-05-04
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто використання проєктної діяльності на уроках математики в початковій школі. Однією з ключових переваг використання проєктної діяльності є здатність створювати ситуації, які відображають реальний світ, і в яких учні можуть застосовувати отримані знання. Це сприяє підвищенню мотивації та зацікавленості учнів, оскільки вони бачать конкретні застосування математичних концепцій у практиці. Зазначено, що використання проєктної діяльності на уроках математики підтримує формування не лише математичних компетентностей, але й загальних навичок співпраці, творчого мислення та самостійності, які є ключовими у сучасному світі. The article examines the use of project activities in mathematics lessons in elementary school. One of the key advantages of using project-based activities is the ability to create situations that reflect the real world and in which students can apply the knowledge they have learned. This helps to increase students' motivation and interest, as they see concrete applications of mathematical concepts in practice. It is noted that the use of project activities in mathematics lessons supports the formation of not only mathematical competences, but also general skills of cooperation, creative thinking and independence, which are key in the modern world.
Опис
Ключові слова
початкова школа, викладання математики, проєктна діяльність, студентські роботи, primary school, teaching mathematics, project activities, student works
Цитування
Бєляєва Є. Використання проєктної діяльності на уроках математики в початковій школі / Є. Бєляєва // Студентські ініціативи: теорія і практика початкової освіти : матеріали V наук.-практ. інтернет-конф. здобувачів першого (бакалавр.) рівня вищ. освіти першого року навчання, Харків, 4 трав. 2024 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. А. Мкртічян]. – Харків, 2024. – С. 34.