Formation of professional readiness of future specialists in social sphere for prevention of maladjustment among pupils

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ANAGRAM Publishing House, Warsaw; KRPOCH, Kharkiv
Анотація
The article analyzes innovative ideas on formation of professional readiness of future specialists in social sphere for the prevention of maladjustment of pupils. Substantiated is the choice of methods and means in the course of their preparation within the framework of the designed educational, which ensures the development of professionally significant personal characteristics and qualities and the increase of their professional competence level in preventive work with maladjusted pupils. У статті проаналізовано інноваційні ідеї з формування професійної готовності майбутніх фахівців соціальної сфери до профілактики дезадаптації учнів. Обґрунтовано вибір методів і засобів у процесі їхньої підготовки у межах спроектованого освітнього середовища, що забезпечує розвиток професійно-значущих особистісних характеристик та якостей і зростання рівня їхньої професійної компетентності в профілактичній роботі з дезадаптованими учнями.
Опис
Ключові слова
specialist in social sphere, prevention of maladjustment of pupils, formation of professional readiness, фахівець соціальної сфери, профілактика дезадаптації учнів, формування професійної готовності
Цитування
Kostina V. Formation of professional readiness of future specialists in social sphere for prevention of maladjustment among pupils / V. Kostina // Psychological and pedagogical problems of modern specialist formation : collected articles. – Warsaw : ANAGRAM ; Kharkiv : KRPOCH, 2017. – Pр. 43–48.