ФОРМУВАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ПРАЦІВНИКІВ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ ДО РОБОТИ З ДЕЗАДАПТОВАНИМИ ДІТЬМИ ТА МОЛОДДЮ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради
Анотація
Проаналізовано наукові дослідження з проблеми готовності майбутніх фахівців до професійної діяльності, визначено суть професійної готовності майбутніх фахівців соціальної сфери до роботи з дезадаптованими дітьми та молоддю та особливості її психологічної складової, визначено характеристики психологічної готовності майбутніх фахівців соціальної сфери до роботи з дезадаптованими дітьми та молоддю (мотиваційні, пізнавальні, емоційні, вольові), наведено шляхи їх формування. Scientific research on the problem of the readiness of future specialists for professional activity was analyzed, the essence of the professional readiness of future specialists in the social sphere to work with maladjusted children and youth and the peculiarities of its psychological component was determined, the characteristics of the psychological readiness of future specialists in the social sphere to work with maladjusted children and youth were determined (motivational, cognitive, emotional, volitional), ways of their formation are given.
Опис
Ключові слова
психологічна готовність, майбутні фахівці соціальної сфери, робота з дезадаптованими дітьми та молоддю, psychological readiness, future specialists of the social sphere, work with maladjusted children and youth
Цитування
Костіна В. В. Формування психологічної готовності майбутніх працівників соціальної сфери до роботи з дезадаптованими дітьми та молоддю / В. В. Костіна // Професійна підготовка та діяльність працівників соціальної сфери з вразливими категоріями населення в умовах загострення соціальних конфліктів : матеріали V міжвуз. наук.-практ. семінару. – Харків, 2016. – С. 9–10.