Рекомендації з нормованої годівлі свиней

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2012
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ, ІНСТИТУТ ТВАРИННИЦТВА
Анотація
У рекомендаціях викладено нові уточнені дані з нормування годівлі свиней різних рівнів і напрямів продуктивності з обмінної енергії (енергетичні кормові одиниці), сирого та перетравного протеїну, основних незамінних амінокислот (лізин, метіонін+цистин, триптофан треонін) з урахуванням їхнього засвоєння в організмі, вітамінів (А, D, Е, тіамін, рибофлавін, пантотенова й нікотинова кислоти, холін, вітамін В 12), макро- і мікроелементів. Новим позитивним чинником у рекомендованих нормах є вираження концентрації енергії, поживних і біологічно активних речовин в 1 кг сухої речовини корму та відсутність вівсяної кормової одиниці. У нормах вперше введено співвідношення амінокислот, лізину з обмінною енергією, що є одним з нових елементів удосконаленої нормованої годівлі свиней. Розраховано на наукових співробітників і спеціалістів у галузі свинарства, аспірантів та магістрів вищих навчальних аграрних закладів. The recommendations set out new updated data on the rationing of feeding pigs of different levels and directions of productivity in terms of metabolic energy (energy feed units), crude and digestible protein, basic essential amino acids (lysine, methionine + cystine, tryptophan threonine) taking into account their absorption in the body, vitamins (A, D, E, thiamine, riboflavin, pantothenic and nicotinic acids, choline, vitamin B 12), macro- and microelements. A new positive factor in the recommended norms is the expression of the concentration of energy, nutrients and biologically active substances in 1 kg of dry matter of feed and the absence of oat feed unit. The norms for the first time introduced the ratio of amino acids, lysine with metabolizable energy, which is one of the new elements of improved normalized feeding of pigs. It is intended for researchers and specialists in the field of pig breeding, graduate students and masters of higher educational agricultural institutions.
Опис
Ключові слова
годівля, сільськогосподарські тварини, продуктивність, feeding, farm animals, productivity
Цитування
Рекомендації з нормованої годівлі свиней / Г. О. Богданов, Є. В. Руденко, В. М. Кандиба [та ін.] ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т тваринництва. – Київ : Аграр. наука, 2012. – 112 с.