Особливості способу життя студентів-психологів першого курсу під час дистанційного навчання

dc.contributor.authorБатир, Р. Ю.
dc.date.accessioned2022-06-15T20:14:27Z
dc.date.available2022-06-15T20:14:27Z
dc.date.issued2022
dc.description.abstractВ роботі досліджено спосіб життя студентів і визначено, що здоровий спосіб життя є частиною загальної культури людини, що характеризується високим рівнем спеціальних знань і мотиваційно-ціннісних орієнтації, набутих у результаті виховання. Висвітлено результати проведеного анкетування студентів першого курсу, аналіз яких підкреслив, що молоді люди в основному ведуть здоровий спосіб життя. Проте визначено, що студенти рідко відвідують бібліотеку, театри, музеї, кінотеатри, не дуже багато часу проводять на свіжому повітрі, особливо за містом, найчастіше багато часу проводять за комп’ютером та сучасними гаджетами. На жаль в основній масі хлопці та дівчата вже мають шкідливі звички або спробували їх, але усвідомлюють, що їх треба позбуватися. The subject of the study is the factors influencing the healthy lifestyle of students in modern conditions. The paper examines the lifestyle of students and determines that a healthy lifestyle is part of the general culture of man, characterized by a high level of special knowledge and motivational and value orientations acquired as a result of education. The results of the survey of first-year students are presented, the analysis of which emphasized that young people mostly lead a healthy lifestyle. However, it is determined that students rarely visit libraries, theaters, museums, cinemas, do not spend much time outdoors, especially in the city, most often spend time on computers and modern gadgets. Unfortunately, most boys and girls already have bad habits or have tried them, but realize that they need to be eliminated.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationБатир Р. Ю. Особливості способу життя студентів-психологів першого курсу під час дистанційного навчання : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 053 Психологія / Р. Ю. Батир ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. психології. – Харків, 2022. – 62 с. + дод.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/7483
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковородиuk_UA.UTF-8
dc.subjectстуденти-психологиuk_UA.UTF-8
dc.subjectздоров’яuk_UA.UTF-8
dc.subjectздоровий спосіб життяuk_UA.UTF-8
dc.subjectпотенціал здоров’яuk_UA.UTF-8
dc.subjectпсихічне та психологічне здоров’яuk_UA.UTF-8
dc.subjectхарчуванняuk_UA.UTF-8
dc.subjectсонuk_UA.UTF-8
dc.subjectактивність фізичнаuk_UA.UTF-8
dc.subjectнавчанняuk_UA.UTF-8
dc.subjectпрацяuk_UA.UTF-8
dc.subjectвідпочинокuk_UA.UTF-8
dc.subjectшкідливі звичкиuk_UA.UTF-8
dc.subjectstudents-psychologistsuk_UA.UTF-8
dc.subjecthealthuk_UA.UTF-8
dc.subjecthealthy lifestyleuk_UA.UTF-8
dc.subjecthealth potentialuk_UA.UTF-8
dc.subjectmental and psychological healthuk_UA.UTF-8
dc.subjectnutritionuk_UA.UTF-8
dc.subjectsleepuk_UA.UTF-8
dc.subjectphysical activityuk_UA.UTF-8
dc.subjectstudyuk_UA.UTF-8
dc.subjectworkuk_UA.UTF-8
dc.subjectleisureuk_UA.UTF-8
dc.subjectbad habitsuk_UA.UTF-8
dc.titleОсобливості способу життя студентів-психологів першого курсу під час дистанційного навчанняuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeFeatures of the lifestyle of first-year psychology students during distance learninguk_UA.UTF-8
dc.typeOtheruk_UA.UTF-8
Файли
Колекції