РОЛЬ КОМБIНАТОРНИХ ЗАДАЧ ДЛЯ ОПАНУВАННЯ ОКРЕМИХ ТЕМ ШКIЛЬНОГО КУРСУ IНФОРМАТИКИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-11-14
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У тезах розкрито зміст комбінаторних задач у шкільному курсі інформатики та обґрунтовано роль та застосування у діючій шкільній програмі. При цьому важливо зберігати зв’язність та логіку подання матеріалу. Для досягнення мети в роботі пропонується наукове обґрунтувати та перевірене застосування комбінаторних задач для опанування окремих тем шкільного курсу інформатики. The content of combinatorial problems in the school course of computer science is revealed in the theses and the role and application in the existing school program is substantiated. In doing so, it is important to maintain the coherence and logic of the presentation of the material. In order to achieve this goal, it is suggested to scientifically substantiate and test the use of combinatorial problems for mastering particular topics of the school course in computer science.
Опис
Ключові слова
комбінаторика, комбінаторні задачі, шкільний курс інформатики, алгоритми, програмування, вкладені цикли, кодування інформації, математична логіка, знаходження кількості комбінацій, combinatory, combinatorial problems, school computer science course, algorithms, programming, nested cycles, information coding, mathematical logic, finding the number of combinations
Цитування
Майстрюк І. С. Роль комбінаторних задач для опанування окремих тем шкільного курсу інформатики / І. С. Майстрюк, Л. Е. Гризун // Наумовські читання [Електронний ресурс] : матеріали XVII студ. наук. конф. студ. та молод. вчених, присвяч. 80-річчю фіз.-мат. ф-ту, Харків, 14–15 листоп. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : [б. в.], 2019. – С. 32–34.