Психодіагностика обдарованості у дітей з особливими освітніми потребами

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-04-11
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
International Science Group
Анотація
Мета статті – розкрити особливості психологічно-педагогічного діагностування обдарованості у дітей та експериментально перевірити особливості рівня розвитку творчого мислення у підлітків за допомогою тесту Торренса. На сьогоднішній день робота з обдарованими дітьми, а не тільки їхнє виявлення, в інклюзивній освіті являє собою комплексну багатофакторну проблему. Так як, навчання і розвиток таких дітей зачіпає сферу професійної та особистісної підготовки вчителів, психологів, соціальних педагогів та вміння працювати з ними. Спираючись на отримані результати експериментальної перевірки рівня розвитку творчого мислення у підлітків за допомогою тесту Торренса, можна стверджувати, що кожний 9-й респондент має високі творчі здібності, що треба враховувати у подальшій роботі з ними. The purpose of the article is to reveal the peculiarities of the psychological and pedagogical diagnosis of giftedness in children and experimentally check the peculiarities of the level of development of creative thinking in teenagers using the Torrens test. To date, working with gifted children, and not only their identification, in inclusive education is a complex multifactorial problem. Since the education and development of such children affects the professional and personal training of teachers, psychologists, social pedagogues and the ability to work with them. Based on the obtained results of experimental verification of the level of development of creative thinking in teenagers using the Torrens test, it can be stated that every 9th respondent has high creative abilities, which should be taken into account in further work with them.
Опис
Ключові слова
обдарованість, рівень розвитку творчого мислення, підлітки, тест Торренса, giftedness, level of development of creative thinking, teenagers, Torrens test
Цитування
Мамотенко А. В. Психодіагностика обдарованості у дітей з особливими освітніми потребами / А. В. Мамотенко, Т. Є. Комісова // Development, education, culture: integration trends in the modern world : Proceedings of the XIV International Scientific and Practical Conference, Oslo, Norway, April 11–14, 2023. – Oslo, 2023. – Pp. 349–352. – URL: https://isg-konf.com/development-education-culture-integration-trends-in-the-modern-world/ Available at: DOI: 10.46299/ISG.2023.1.14