ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ІКТ У РОБОТІ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА З ДІТЬМИ З ПОРУШЕННЯМИ МОВЛЕННЯ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації досліджено використання засобів ІКТ у роботі учителя-логопеда з дітьми з порушеннями мовлення. Використання інтерактивних презентацій стає одним з головних інструментів роботи логопеда в умовах дистанційної освіти, оскільки дозволяє провести майже повноцінне заняття, з доступною наочністю та активним включенням дитини у процес. Презентації можна застосовувати як для проведення індивідуальних так і для підгрупових занять. Використання інтерактивних презентацій дає можливість ураховувати під час занять пластичний та індивідуальний підхід. The publication investigates the use of ICT tools in the work of a speech therapist with children with speech disorders. The use of interactive presentations is becoming one of the main tools of a speech therapist's work in the context of distance education, as it allows conduct an almost full-fledged lesson, with accessible visuals and active involvement of the child in the process. Presentations can be used for both individual and subgroup lessons. The use of interactive presentations makes it possible to take into account the following during the lessons a flexible and individual approach.
Опис
Ключові слова
інформаційно-комп'ютерні технології, інтерактивні презентації, порушення мовлення, логопедія, information and computer technologies, interactive presentations, speech disorders, speech therapy
Цитування
Міхальова А. І. Використання засобів ІКТ у роботі учителя-логопеда з дітьми з порушеннями мовлення / А. І. Міхальова // Формування життєвої компетентності осіб з особливими освітніми потребами в системі позашкільної, спеціальної та інклюзивної освіти [Електронне видання] : зб. наук. пр. [за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф.] / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. Ю. Д. Бойчука]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 478–481.